Řezačky papíru

Jednonožová řezačka = dělení / řezání materiálu navrstveného do štosu

Materiál, který lze řezat - papír, kartón, dýha, lepenka, pryž, korek, plástová fólie 

Nevyhazujte starou řezačku. I ta může opět sloužit jako nová

Řezačky papíru patří do skupiny strojů, spadajících do oblasti přípravného a dokončovacího procesu zpracování tiskovin. Své uplatnění nacházejí ale i v jiných oborech. Kartonážky, dřevařské, nebo gumárenské provozy, plastikáři apod.

Výrobci z celého světa na prestižních veletrzích uvádí na trh stále nová zařízení, která mají přinést zefektivnění těchto provozů. Současná globální celosvětová finanční a ekonomická krize ale staví majitele těchto provozů do nelehké pozice. Investovat nemalé finanční prostředky do nákupu nových technologií, nebo jít cestou modernizace stávající techniky?

Naše firma se zabývá opravami, údržbou a modernizací řezaček, trojřezů a tabulových nůžek od roku 1996. Postupně jsme při modernizacích zjišťovali ze strany uživatelů jejich skutečné požadavky a potřeby. Na základě těchto poznatků jsme proto v roce 2008 začali provádět modernizace konvenčních řezaček papíru takovým způsobem, aby splňovaly současné technické požadavky se zřetelem na bezpečnost obsluhy těchto zařízení. Námi prováděné rekonstrukce splňují veškerá bezpečnostní kritéria kladená na stroje této kategorie a jsme tak oprávněni vystavovat certifikát „Prohlášení o shodě“ vydaný na základě zkoušek státní zkušebny ČR. Současně jsme k řízení strojů začali používat nový systém SN 600X, který plně uspokojí požadavky uživatelů a zároveň jsou jeho parametry srovnatelné s výrobky renomovaných firem.

Galerie rekonstrukce řezačky:

Řídící SN 600X

Řídící SN 600X je obecně konstruován jako kompaktní systém, pro řízení posuvových os pracovních systém a obráběcích strojů v návaznosti na měniče asynchronních, nebo krokových motorů. Umožňuje nezávislé řízení až čtyř os. Na přiložených obrázcích je zobrazeno provedení řídícího systému pro řízení jedné osy, aplikované na řezačce papíru.

Součástí systému je přehledný 6“ monochromatický monitor, který zobrazuje dle módu systému, absolutní polohu vytláčecího sedla stroje a umožňuje komunikaci s obsluhou v módu programování, nebo módu vykonávání programu. Vlastní klávesnice je membránová s pohodlnými, velkými tlačítky, v provedení do náročných provozů. Systém je určen pro provoz manuální, poloautomatický a automatický.

Systém umožňuje monitoring pracnosti a výkonu pracovníků s dávkovým exportem dat za zvolené časové období, stanovené uživatelem

Technologické programy, a monitorovací data vytvořené v systému, je možné exportovat přes sériovou linku, případně vnitropodnikovou počítačovou síť do vzdáleného počítače. Přes stejnou linku je možné importovat data do řídícího systému, případně provádět upgrade softwaru.

Aby mělo smysl instalovat na konvenční řezačku řídící systém, je nutné posoudit mechanický stav stroje. Především stav posuvového šroubu sedla (originální šroub je většinou trapézový), stav hydraulického agregátu, elektromagnetické spojky a další mechanické komponenty stroje, které mohou negativně ovlivnit výslednou přesnost.

Na řezačkách papíru aplikujeme následné operace:

  • Výměna stávajícího, trapézového šroubu a matice za šroub kuličkový
  • Opravy hydraulických agregátů
  • Opravy elektromagnetických spojek
  • Opravy kluzných kamenů vedení trajektorie držáku nože
  • Broušení a zaškrabání vertikálního vedení nosiče nože
  • Broušení plochu stolu
  • Výměnu vzdušníků a rozvodu vzduchového polštáře na stolu řezačky
  • Lakování řezaček

Galerie řezačky: